Lejebetingelser

Ved betaling af depositum accepteres følgende lejebetingelser. 

Depositum er på kr. 3.500,00. Ved afbestilling senere end 60 dage før lejedatoen tilfalder depositum foreningen. Dog 9 måneder ved konfirmationer.

Bukkerup Gymnastikforening forbeholder sig ret til at afvise booking uden begrundelse.

Depositum bruges til at sikre at lejer mener reservationen + behandler lokaler m.m. pænt. 
Lejer har det fulde ansvar for de lejede faciliteter og deres anvendelse i det aftalte tidsrum. Lejer er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter eller inventar forvoldt ved lejers brug eller lejers gæster.
 

"Rengøringsvejledning" og "tjekliste for aflevering af Stestrup festlokale" samt evt. "Sætte på plads vejledning" gennemgås og udleveres ved modtagelse af nøgle. Hvis punkterne ikke overholdes kan der pålægges oprydning/rengøringsgebyr for manglende oprydning/rengøring.
 
Depositum tilbagebetales snarest efter lejemål, hvis lokaler er afleveret som modtaget. 
 
Gebyr er gældende timeløn for personale. Gebyr fratrækkes tilbagebetaling af depositum. Dog mindst én time
Ødelagte ting fratrækkes tilbagebetaling af depositum.
 
Aflever huset i samme stand, som du modtager det!
Vi ønsker, at du skal være tilfreds med dit lejemål, og at du vil gøre brug af det igen. Vi ønsker også, at du vil anbefale stedet til andre. Vi forventer til gengæld, at du afleverer huset i samme stand, som du overtager det, og at du overholder de ordensregler som er beskrevet i følgende.
Stestrup festlokale skulle gerne forblive et dejligt sted at komme! 
 
Lejer er forpligtet til at være tilstede under hele arrangementet.
Lejemålet omfatter lokaler inkl. inventar, adgang til køkken med det service og inventar, brug af toiletter, hvor der forefindes håndsæbe, håndblæsere samt toiletpapir.
Viskestykker, karklude, gulvklude og opvaskemiddel er ligeledes til stede.

Køkkenet er ikke godkendt til madlavning, men kun til opvarmning, anretning og lignende.  
 
Generelt:
Lejer og dennes gæster færdes i huset på eget ansvar, og Stestrup festlokale/Bukkerup GF/Stestrup Fritidsgård påtager sig intet ansvar for tab, tyveri eller skader/overlast på lejers eller dennes gæsters ejendele.

Afbestilling kan kun ske skriftligt til kontaktperson. Ved afbestilling senere end 60 dage før lejedatoen tilfalder depositum foreningen. Dog 9 måneder ved konfirmationer (St. Bededag og efterfølgende søndag, sidste søndag i april, første søndag i maj, Kr. himmelfart og efterfølgende søndag).
 
Der må maks. opholde sig 120 personer i huset på én gang.

Huset er et nøglehus og der så således ikke servicering
Rygning: Det er ikke tilladt at ryge i huset, så al rygning skal foregå udendørs
Stoffer: Det er ved dansk lov forbudt at sælge eller indtage euforiserende stoffer - enhver overtrædelse af denne lov vil uden varsel blive politianmeldt.
Sikkerhed: Førstehjælpskasse forefindes i køkkenskab ved siden af kaffemaskine anlæg.
Brandinstruks er ophængt i alle rum og SKAL læses. 
Fyrværkeri: Fyrværkeri og bordbomber er ikke tilladt hverken inde eller ude.
Konfetti er ikke tilladt hverken inde eller ude. 
 

Booking: Henvendelse på mail festlokale@bukkerupgf.dk
Inden lejemålets begyndelse aftales udlevering af nøgler. Du bliver kontaktet telefonisk eller via mail.
 
Ved betaling af depositum accepteres betingelser. Henvisning til betingelser står på udsendt depositum faktura. Der er ikke plads til alle betingelser på faktura.
Lejer skal ved lejemålets begyndelse forvisse sig om, at huset med tilhørende inventar forefindes som betingelser beskriver, og eventuelle fejl og mangler skal omgående meddeles kontaktpersonen.
Undlades dette risikerer lejer at blive pålagt erstatningsansvar for eventuelle fejl og mangler.
 
Spildte ting og væsker skal straks tørres/fejes op, så gulve og inventar ikke belastes unødigt.

Erstatningspligt: Efter lejemålets ophør synes inventar, lokaler, service m.m. Eventuelle skader, mangler og manglende rengøring modregnes i depositummet. Hvis udgiften til skader, mangler, manglende rengøring og forbrugt administrativt tid ikke kan dækkes af depositummet, forpligter lejer sig til at betale det manglende beløb umiddelbart efter, at skaderne og manglerne er udbedret. Opgørelse af kg vægt affald i så fald at pap, glas, flasker og dåser ikke er fjernet fra adressen. Opgørelse af rengøringstimer og sætte på plads timer. Opgørelse af administrationstimer inkl. kørsel for indkøb, åbne og lukke for håndværkere

Erstatningspligt påhviler lejer for bortkomne og/eller beskadigede effekter, bygningsdele eller materiel i øvrigt.
Erstatning for ituslået eller bortkommet porcelæn eller glas andrager en værdi tilsvarende dagsprisen. Samt indkøbstid og kørsel. 

Lejers medbragte og efterladte ting m.m. står for lejers egen regning og risiko.
Der kan ikke pålægges Stestrup festlokale, Bukkerup GF eller Stestrup Fritidsgård nogen erstatningspligt i forbindelse med evt. indbrud eller hærværk.

Oprydning og rengøring: Lokaler, inventar, apparatur mv. skal efterlades i ordentlig, ryddelig og rengjort stand. Det gælder også udendørsarealer.
Tjekliste udleveres ved nøgleudlevering. 
 
Ved lejemålets afslutning: Lejer har ansvaret for at nedenstående punkter er udført:
  • Lejers egne ting skal senest ved lejemålets ophør være fjernet fra huset.
  • Lejer har udført punkter på tjeklisten. 
  • Lejer skal inden huset forlades sikre sig, at alt lys er slukket, vinduer er lukket, persienner trukket op og alle yderdøre er aflåst.
 
Tak, fordi du efterlader huset i samme stand, som du selv ønsker at modtage det!  
Venlig hilsen
Bukkerup Gymnastikforening/Stestrup Fritidsgård