Hvis du vil se hvad vores aktiviteter byder på, skal du vælge aktivitetens faneblad under billede

Næste arrangement i Bukkerup Gymnastikforening:
 
Generalforsamling d. 9. maj kl. 19.30 i klubhuset. Foreningen er vært ved pølse - ostebord.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen. Mail: formand@bukkerupgf.dk.
6 dage før generalforsamlingen offentliggøres her på siden endelig dagsorden, revideret regnskab og indkomne forslag.
 
NYT NYT NYT 
I BG FITNESS Indoor Cykling tilbyder vi holdtræning pr. 14/3-2016 med 5 hold om ugen. Se mere her 

Denne side er drevet af Klubmodul.dk